Csillagképek misztikus jelentése

duguláselhárítás vác

duguláselhárítás kerület

Argonauták hajója csillagkép: Változások, belső mozgás, utak jelen életünkben.

Bereniké haja csillagkép (Coma Berenice): A legnagyobb áldozat meghozatala. Az arannyá vált szellemiséget kell feláldozni, amely mindennél többet ér.

Cet csillagkép (Cetus): Belső megtisztító jellegű újjászületés.

Csikó csillagkép (Equuleus): Új, tiszta erő, halhatatlanság felé vezető út. Az „isteni szikrát” szállítja. Jelenleg a majdani Táltos paripa csak kis erőpróbákat kap.

Delfin csillagkép (Delphinus): Fénynemzés teremtménye, megújult energiák, újjászületett lélek. Örök fiatalság, gyermeki tisztaság, megújulás. Érzelmek (víz) uralása általi egyensúly. Állandó magas égi erők jelenléte.

Déli Hal csillagkép (Piscis Austrinus): Megjelenő segítség és felemelkedés.

Déli Háromszög csillagkép (Triangulum Australe): Test/lélek/ szellem és az anyai szeretet hármassága.

Déli Korona csillagkép (Corona Australis): MagyarSzent Korona. Fényes királyi szimbólum. Belső uralom, belső királyság.

Eridanus csillagkép (Eridánusz folyó): Alvilág folyója. Belső radikális változás. Sorsfordulóhoz visz.

Északi Korona csillagkép (Corona Borealis): 7 csillag, a teremtés hét ősenergiája. A szellem világossága. A szellem magaslatai. A fénnyé vált teremtő energia. Külső uralom/?/.

Farkas csillagkép (Lupus): Halottfaló kutya. Széttépte a halottat, ha nincs benne Igazság/Szeretet egyensúly. Ami nem igazságos, ami nem törvényes, ami nem az egyensúlynak felel meg, a Farkas azt szétmarcangolja. Kapuk megnyitója.

Hattyú csillagkép (Cygnus): A már megerősödött lélekerő. A „visszatérő” Csaba királyfi. Hadvezető, hadnagy csillag a néphagyományban!

Hercules csillagkép: A hősök zuhanásának a helye. A szükségtelen dolgok elhagyása, minőségi átalakulás. Egó áldozat árán elérhető felemelkedés.

Holló csillagkép (Corvus): Elmúlás. Egy korszak lezárásának fontossága. A lélek szárnyalása, égi-földi közvetítő. Beavatási fokozat. Emlékezet és halál madara, a múlt végleg lezárul és csak az érték – az örök élet – (csepp) menekítődik át a jövőbe. Egyszerre múlt lezárás és új maghintés. Felettes én sugallatára és az időtlenre fogékonyság. Múlt értékei, történelem.

Kassziopeia csillagkép (Cassiopeia): Ég koronája. A csodaszarvas agancsa.

Kígyó farka csillagkép (Serpens Cauda): A kézzelfogható varázslat másik pontja. Az ösztön erők a nemzés aktusát végzik. Jövőt alakító energiák.

Kígyó feje csillagkép (Serpens Caput): [Unuk] A szellem felé emelt ösztönerők. A Fény felé irányuló szenvedély /Hajtóerő/. A kézzelfogható varázslat ereje.

Kígyótartó csillagkép (Ophiucus): [Ras Alhague, Kelb Alrai] A beavatás második szintje. Aszklépiosz a gyógyítás istene. Pálcája a caduceus a fehér/fekete kígyókkal a mágikus képességet és a teljességet szimbolizálja. A teremtő erők gyógyító és beavató hatása. A két kígyóerőt egy kézben tartó személy. Beavat felső/alsó világokba. Szellem és a lélek-ösztön ereje. A halál birodalma fölött áll.

Lant csillagkép (Lyra): Szférák zenéje szól.

Mérleg csillagkép (Libra): [Zuben Elgenubi, Zuben Eschemali] A titkok kapuja. Az Igazság Belső Egyensúlya. Egyik napkapu. Tejútra felkészítés, és egyben a szeretetszint megmérettetés. Beavatás előtti felkészítés. Szenvedés a karmától és szenvedély hajtóereje az Egység felé. Tudatosan vállalt értelmes szenvedés, önlegyőzés. Múlt serpenyő /Szűz csillagkép felé/, Jövő serpenyő. Középső: A „múlt és jövő” látása. Szt. Mihályi mérlegtartó jogkör. Hermészi szeretethármasság.

Mikroszkóp csillagkép (Microscopi-um): A sorsfeladatok részleteinek fontossága.

Nagy Kutya csillagkép (Canis maior): [Sirius]. Az Igazság mérlegét tartja. Megmérettetést végző. Sakálfejű anubisz.

Nyilas csillagkép (Sagittarius): [Rukbat, Arkab] Fénynemzés. Magas Igazság/Törvény. Égi tudással születik a lélek. A nyíl a skorpió szívére céloz /azzal akar eggyé válni/, azaz a Teremtő Isteni erők jönnek le a Táltos és a Főpap belső minőségén keresztül. A megváltó nemzésének helye. Tejútenergiák szeretetfelvállalása. Magas szeretet-szellemiséggel átélt beavatódás.

Oltár csillagkép (Ara): Az egó áldozat bemutatásának helye. Belső középpont. Isteni biztonság ereje.

Ökörhajcsár csillagkép (Bootes): A harcos, aki az – északi – Korona csillagzat irányába hajt. Az égi erőket, a magas tudást a földön használja, hasznosítja. Felemel a magas tudáshoz.

Pajzs csillagkép (Scutum): Jövő védelme.

Sas csillagkép (Aquila): A fénynemzésből újjászülető lélek. Átalakulás Főnix madárrá. Repül a Tejúton az ég tetejének irányába. A Turul, több területre van hatással (útkereszteződés). Napba néző sas: isteni titkok látása, égi akarat benne ölt testet. Szellem anyag feletti győzelme. Atilla világkirály.

Sárkány csillagkép (Draco): Ekliptika északi pólusának őre. Nem evilági tudás, titkok őrzése. Rálátás minden stációra.

Serleg csillagkép (Crater): Az örök élet itala, az égi rend szellemisége (szűz), befogadás cselekvése általi táplálás, új korszakot indító fény általi megújulásra figyelünk. „hozott” igazságkeresés. A szelence, amiből elszabadulnak az erők. Az örökélet italával (Serlegben) lehet alászállni az alsóbb világokba.

Skorpió csillagkép (Scorpius): [Antares, Akrab] Mély titkok. Szent Igazságok. Titokkeresés, mágia. A feltáratlan energiák feltárulnak, belső harc, önfelülmúlás során. Antares=Skorpió szíve, Világoszlop, egyben Védett szeretet ősenergia. Mély és biztos szeretet jele. Mély, belső erők ébrednek, a láthatatlan világokban kell tovább uralkodni. A „látható király” halála. A lélek felkészül a titkok befogadására. Hádész.

Szekeres csillagkép (Auriga): Az önlegyőzéssel égi kápolnába ér az ember. A csodaszarvas hátsó lába. Elrugaszkodás a Teremtő felé.

Szextáns csillagkép (Sextans): Végtelen fény bemérésének lehetősége, gyógyítás személyes eszköze. Belső motiváció a felfoghatatlan irányába. Ideológia/filozófia általi belső felismerés. Kitágíthatjuk világunkat. Ösztönök megismerése, emelése, uralása.

Szögmérő csillagkép (Norma): Lélekfény mérő. Az eddig megszerzett szereteterő vizsgálatához.

Szűz csillagkép (Virgo): [Spica, Alaraph] Tudás és a tudósok jele. Énük örök része sugárzik le a „magasból”. Rejti a valódi Fényt/Igazságot az arra nem méltók elől. Fent/Lent egyensúly teremtés a feladat. Aratás, vetés. Spica=kalász. A jövő magvainak elvetése. Szellemi munka és test/lélek/szellem szintű rend. Az év körén sorsunk tapasztalatai helyre kerülnek. El nem végzett munkáink újra aktivizálódnak. Az angyali rész az emberi karmától mentes szintet tükrözi. Pandora, Diké.

Távcső csillakép (Telescopium): Távlatok átlátása, a messzeségek kifürkészése.

Vizikígyó csillagkép (Hydra): Belső erő. Nem tudatosított belső ösztönvilág. Mágikus eszközöket hoz, ösztönvilág mágikus útja, az alázat tisztító ereje, a Megváltó előtt. Titkok őrzése.

duguláselhárítás szentendre,duguláselhárítás újpestduguláselhárítás kerületcsatorna duguláselhárítás,duguláselhárítás budakesziduguláselhárítás xv kerületduguláselhárítás kerületduguláselhárítás xi kerületduguláselhárítás xvi kerület,csatorna duguláselhárítás,duguláselhárítás budapest

duguláselhárítás dunaharaszti, duguláselhárítás szigetszentmiklós, duguláselhárítás budakeszi, duguláselhárítás érd”

duguláselhárítás vác

  • kormosalbert
    Article By :
    Üdv az oldalamon! Igyekszek összegyűjteni a számomra legértékesebb cikkeket. Remélem, ti is értékesnek és hasznosnak találjátok majd őket! Namaste

Random Posts

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*
*